POST language/list

Site için seçilebilecek dil listesini döner.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/language/list

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.

Hata Kodları

200 OK
401 Access token doğrulama hatası.
500 Uygulama hatası.

Örnek Cevaplar

  1. İstek:
    POST access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN

    Çıktı:
    { "status": 200, "message": "OK.", "list": [ "tr", "en", "es", "fr", "de", "ru" ] }
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0