POST page/add

Mevcut siteye yeni sayfa eklemek için kullanılır.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/page/add

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.
site_id Zorunlu Sayfa eklenmek istenin sitenin id'sidir.
page Zorunlu Oluşturulacak sayfanın bilgilerini içerir. Bu parametre JSON formatında veri içermelidir.
Json data şablonu:
{
  "link": "haber",
  "seo_tags": "güncel,spor,ekonomi",
  "title": {
    "tr": "Manşet Haberler",
    "en": "News"
  },
  "seo_title": {
    "tr": "Mobilci Haber",
    "en": "News portal"
  },
  "seo_desc": {
    "tr": "Mobilci ile mobilize",
    "en": "mobile,social"
  }
}
show_background_image Opsiyonel Tema içerisinde bulunan sayfa arkaplan resminin gösterilip gösterilmeyeceği belirlenir.
Alabileceği değerler: 1,0
Varsayılan: 1

1 : Görünsün
0 : Görünmesin
create_default_services Opsiyonel Oluşturulacak sayfaya otomatik olarak "Header" ve "Footer" servislerinin eklenmesini sağlar.

Alabileceği değerler: 1,0
Varsayılan: 1


0 : Sayfaya hiç servis eklenmeden oluşturulsun.
1 : "Header" ve "Footer" servisleri otomatik olarak oluşturulsun.

Hata Kodları

200 OK
300 "Page" parametresi hatalı.
301 Site bulunamadı.
401 Access token doğrulama hatası.
500 Uygulama hatası.
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0