POST page/addservice

Bir sayfaya yeni bir servis eklemek için kullanılır.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/page/addservice

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.
page_id Zorunlu Servisin eklenmek istendiği sayfa id'sidir.
service Zorunlu Eklenmek istenen servis versidir. Json veri içerir.

Json veri şablonu:

Hata Kodları

200 OK
300 Parametre hatası.
302 Sayfa bulunamadı.
401 Access token doğrulama hatası.
500 Uygulama hatası.
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0