POST page/delete

Mevcut sayfayı silmek için kullanılır.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/page/delete

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.
id Zorunlu Silinmek istenen sayfanın id'si.

Hata Kodları

200 OK
302 Sayfa bulunamadı.
401 Access token doğrulama hatası.
500 Uygulama hatası.
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0