POST page/deleteservice

Sayfaya eklenmiş bir servisin silinmesi için kullanılır.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/page/deleteservice

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.
id Zorunlu Silinmek istenen servisin id'sidir.

Hata Kodları

200 OK
401 Access token doğrulama hatası.
500 Uygulama hatası.
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0