POST page/edit

Mevcut sayfayı güncellemek için kullanılır.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/page/edit

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.
id Zorunlu Düzenlenmek istenen sayfanın id'sidir.
page Zorunlu Oluşturulacak sayfanın bilgilerini içerir. Bu parametre JSON formatında veri içermelidir.
Json data şablonu:
{
  "link": "haber",
  "seo_tags": "güncel,spor,ekonomi",
  "title": {
    "tr": "Manşet Haberler",
    "en": "News"
  },
  "seo_title": {
    "tr": "Mobilci Haber",
    "en": "News portal"
  },
  "seo_desc": {
    "tr": "Mobilci ile mobilize",
    "en": "mobile,social"
  }
}
show_background_image Opsiyonel Tema içerisinde bulunan sayfa arkaplan resminin gösterilip gösterilmeyeceği belirlenir.
Alabileceği değerler: 1,0
Varsayılan: 1

1 : Görünsün
0 : Görünmesin

Hata Kodları

200 OK
300 "Page" parametresi hatalı.
302 Sayfa bulunamadı.
401 Access token doğrulama hatası.
500 Uygulama hatası.
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0