POST page/editservice

Sayfaya eklenmiş mevcut servisi güncellemek için kullanılır.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/page/editservice

Parametreler

Bu metod parametre almamaktadır.
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0