POST page/get

Mevcut sayfa bilgilerini almak için kullanılır.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/page/get

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.
id Zorunlu Alınmak istenen sayfanın id'sidir.
include_services Opsiyonel "1" olarak gönderildiğinde sayfa ile beraber sayfanın aktif servisleri göndürülür.

Alabileceği değerler: 1, 0
Varsayılan değer: 0

1: Servisleri sayfa ile beraber getir.
0: Servisleri getirme.

Hata Kodları

200 OK
302 Sayfa bulunamadı.
401 Access token doğrulama hatası.
500 Uygulama hatası.
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0