POST page/list

Belirli bir sitenin sayfa listesini döndürür.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/page/list

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.
site_id Zorunlu Sayfa listesini almak istediğiniz sitenin id'sidir.

Hata Kodları

200 OK
301 Site bulunamadı.
401 Access token doğrulama hatası.
500 Uygulama hatası.

Örnek Cevaplar

  1. İstek:
    POST access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN&site_id=SITE_ID

    Çıktı:
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0