POST page/setstatus

Sayfa durumunu değiştirmek için kullanılır.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/page/setstatus

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.
id Zorunlu Durumu güncellenmek istenen sitenin id'sidir.
status Zorunlu Sitenin yeni durumu.

Alabileceği değerler : 1,0

1: Aktif durumu
0: Bakım durumu

Hata Kodları

200 OK
300 Parametre hatası.
301 Sayfa bulunamadı.
401 Access token doğrulama hatası.
500 Uygulama hatası.
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0