POST page/sortservices

Eklenmiş olan servisleri sıralamak için kullanılır.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/page/sortservice

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0