POST site/delete

Mevcut siteyi silmek için kullanılır.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/site/delete

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.
id Zorunlu Silinmek istenen sitenin id'si.

Hata Kodları

200 OK
301 Site bulunamadı.
401 Access token doğrulama hatası.
500 Uygulama hatası.

Örnek Cevaplar

  1. İstek:
    POST access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN&site_id=SITE_ID

    Çıktı:
    { "status": 200, "message": "OK." }
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0