POST site/list

Site listesini almak için kullanılır.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/site/list

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.
status Opsiyonel Sitelerinizin durumuna göre filtreleme yapabilirsiniz.
Varsayılan değer: active

Alabileceği değerler: active, all, maintenance

active: Sadece yayındaki site listesi dönülür.
all: Tüm site listesi dönülür.
maintenance: Bakım aşamasındaki site listesi dönülür.

Hata Kodları

200 OK
300 Hatalı parametre.
401 Access token doğrulama hatası.
500 Uygulama hatası.

Örnek Cevaplar

  1. Aktif site listesi

    İstek:
    POST access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN&status=active

    Çıktı:
    { "status": 200, "message": "OK.", "list": [ { "id": "5663", "create_date": "2013-05-06 15:31:20", "status": "1", "name": "pozitim", "tags": "pozitim, teknoloji, pozitim teknoloji", "analytics": "UA-1650814-17", "languages": [ "tr" ], "domains": [ "http://pozitim.mobilci.com/" ], "phone": "02123464353", "fax": "03233464303", "address": "Maslak Mh. AOS 38. Sk. No:351 Çiftkurtlar Plaza – Kat:2 34398 Şişli – İstanbul", "email": "info@pozitim.com", "gmaps_url": "https://maps.google.com/?ll=41.115993023431194,29.0238618850708&t=w&z=15", "facebook_url": "http://www.facebook.com/Pozitim", "twitter_url": "https://twitter.com/Pozitim", "linkedin_url": "", "gplus_url": "", "pinterest_url": "", "title": { "tr": "Pozitim Teknoloji" }, "description": { "tr": "Pozitim Teknoloji" }, "category_title": { "tr": "Kurumsal Siteler" }, "logo": "http://pozitim.mobilci.com/media/images/logo/663a624add1ebca99ed71aea24a569f0.png", "ios_icon": "http://pozitim.mobilci.com/media/images/icons/icon_7135048657edfb696aa09a346221ccdc_144.png" } ] }
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0