POST site/setstatus

Sitenin durumunu güncellemek için kullanılır.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/site/setstatus

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.
id Zorunlu Güncellenmek istenen sitenin id'sidir.
status Zorunlu Sitenin yeni durumu.

Alabileceği değerler : 1,0

1: Aktif durumu
0: Bakım durumu

Hata Kodları

200 OK
300 Parametre hatası.
301 Site bulunamadı.
401 Access token doğrulama hatası.
500 Uygulama hatası.

Örnek Cevaplar

  1. İstek:
    POST access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN&site_id=SITE_ID&status=STATUS

    Çıktı:
    { "status": 200, "message": "OK." }
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0