POST site/settheme

Mevcut bir sitenin temasını değiştirmek için kullanılır.

Api yolu

POST http://api.mobilci.com/1.0/site/settheme

Parametreler

access_token Zorunlu Hesabınıza giriş yapıp hesap bilgileri sayfasından "Api anahtarı oluştur" butonu ile api anahtarınızı alabilirsiniz.
site_id Zorunlu Tema seçimi yapılmak istenen sitenin id'sidir.
theme_id Zorunlu Site için seçilmiş olan temanın id'sidir. Tema listesini theme/list metodu ile alabilirsiniz.

Hata Kodları

200 OK
300 Parametre hatası.
301 Site bulunamadı.
401 Access token doğrulama hatası.
500 Uygulama hatası.

Örnek Cevaplar

  1. İstek:
    POST access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN&site_id=SITE_ID&theme_id=THEME_ID

    Çıktı:
    { "status": 200, "message": "OK." }
Bilgiler
HTTP metodu : POST
Çıktı formatı : json
Api versiyonu : 1.0